Przedsiębiorstwo nasze jako Spółka z o.o. jest kontynuatorem wieloletniej tradycji budowlanej przedsiębiorstwa państwowego H.P.B.M. Budohut które funkcjonowało od roku 1974.

H.P.B.M. Budohut Sp. zo.o. rozpoczęła działalność gospodarczą w roku 2002.

Pracowaliśmy dla:

Logo I Logo II Logo III Logo IV Logo V Logo VILogo VIILogo VIIILogo IXLogo XLogo XILogo XII